18/9/07

NIMBY a Catalunya

NIMBY és un acrònim en anglès de "Not In My Back Yard", que significa "No al meu pati del darrera". S'utilitza per referir-se a l'oposició de col·lectius afectats directament per activitats o instal·lacions molestes, però que socialment es consideren necessàries. A Catalunya, aquest acrònim té una aplicació sistemàticament, establint-se una mena de "cultura del no" per la qual qualsevol infrastructura és considerada innecessària... excepte a les Terres de l'Ebre. A la nostra regió tot s'hi val: centrals nuclears, plantes de residus, transvasaments, etc. I ara un macro-dipòsit de gas, com el que lògicament ha rebutjat l'Ajuntament de Tortosa (CiU-ERC). Aquí produïm la major part de l'energia consumida al país, i ens ho paguen intentant encolomar-nos totes les infraestructures que d'altres no volen. Mentrestant, hi ha moltes zones de Catalunya amb un elevat consum energètic on la cultura del no (i la hipocresia ecocondríaca) impera fins al punt de no permetre posar un simple parc eòlic o una línia elèctrica. No s'hi valen les dobles vares de mesurar: o tots moros o tots cristians. Cal fer un pensament i començar a repartir les coses, de manera que uns no ens quedem la merda i els altres els beneficis. Perquè hi ha una cosa que a la Catalunya Vella han de saber: si no fos per nosaltres, encara s'haurien d'il·luminar amb espelmes.