6/8/07

Pagar per fer cua

GRAN DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA

Autopista
OBR PÚBL. "Carretera de quatre vies o més amb sentits de circulació separats per una mitjana central, amb control total d'accés i projectada per a circular-hi a velocitats elevades."

Els qui hem de moure'ns per Catalunya sovint, estem tips d'haver de pagar peatges. Ens recorda èpoques passades, en què hi havia recaptadors que cobraven per transitar per camins i ponts. Però com a mínim, voldríem que es complís l'objectiu per al qual l'autopista ha estat projectada: per circular-hi a una velocitat elevada. No demanem passar de 120 però, si paguem, almenys voldríem arribar a 90. I massa sovint això no es compleix. Per tant, ens afegim al clam popular i de l'Ajuntament de Tarragona per tal que, en dies de col·lapse, almenys no s'hagi de pagar els maleïts peatges. Els col·lapses no passen només un dia a l'any, nosaltres els patim cada dos per tres. I quan això succeeix, més que recaptadors oficials, els peatges ens recorden els atracadors, els assaltants de camins. De fet ja té lògica, sabent qui són els amos de les autopistes.


Per cert: tant complicat seria eliminar els peatges troncals?