14/8/07

Robert Putnam i la hipocresia multicultural

Els investigadors d'arreu del món, sovint, acaben descobrint el que el sentit comú ja indica per si mateix. Robert Putnam és un sociòleg i politòleg reconegut a nivell internacional, professor a Harvard, i estudiat pels alumnes de totes les facultats serioses arreu del món. Durant els darrers anys, s'ha donat a conèixer pels seus estudis en relació al que s'anomena "capital social". Aquest vincles interpersonals, amb les positives conseqüències que reporten, han anat en clar retrocés durant les darreres dècades tant als Estats Units com a Europa, tal com ha demostrat Putnam en diversos articles i estudis. Els darrers anys, malgrat ser un partidari de la multiculturalitat, o potser per això, aquest acadèmic s'ha dedicat a estudiar els efectes de la diversitat cultural en el capital social. I, ves per on, ha descobert que, a més diversitat, menys confiança s'estableix entre els membres d'una comunitat, amb totes les conseqüències que això comporta. El més curiós del cas, però, és que Putnam ha decidit ajornar la publicació de l'estudi fins que trobi alguna "solució" políticament correcte, i fins ara només se n'han difós les conclusions gràcies a alguns diaris com l'International Herald Tribune. Segur que, si els resultats haguessin estat a la inversa, ja seria el llibre de capçalera de molts periodistes i formaria part dels plans d'estudis de totes les universitats.