11/5/07

Catalunya, a la cua de l'Estat espanyol en despesa sanitària

Cada dos per tres, hi ha qui alerta del descontrol de la despesa sanitària. Aquestes alertes poden estar molt bé si serveixen per racionalitzar la despesa en àmbits com els medicaments (mitjançant genèrics), però no pas si es converteixen en excusa per a tot tipus de limitacions tant en serveis bàsics com en personal. El més curiós i interessant del cas, però, és que la despesa sanitària pública de Catalunya és històricament de les més baixes de l'Estat. Recentment, s'ha publicat un estudi que torna a posar de manifest fins a quin punt és greu aquest dèficit històric que patim al nostre país. Si ens fixem en els euros per càpita, que és el que permet fer comparacions entre territoris, Catalunya gasta 783 ¬ per habitant, ocupant el 15è lloc d'entre les 17 comunitats autònomes de l'Estat, lluny dels més de 1.000 que es gasten a Extremadura. Es tracta de dades de l'any 2003, que és fins on arriba l'informe acabat de publicar. Però pels dèficits que contínuament apareixen, i que ahir mateix va posar de manifest el Col·legi de Metges, suposem que la xifra no deu haver variat gaire des de llavors. I un país seriós, que es preocupa per la salut dels seus ciutadans, no s'ho pot permetre.