5/5/07

Enquesta a Tortosa: anàlisi i valoració

Aquells qui tenen un cert coneixement en estudis d'opinió, deuen haver al·lucinat en veure les enquestes electorals que ha publicat el darrer número de la Veu de l'Ebre, realitzades per l'empresa Infortècnica. Intentarem explicar-nos perquè tothom ho pugui entendre. Totes les enquestes que publiquen els mitjans deixen bastant a desitjar, fins i tot els d'àmbit nacional, però aquest cas és espectacular: manca de característiques socials dels enquestats, manca de record de vot en les anteriors eleccions municipals, manca de creuaments entre variables... I no sembla precisament que s'hagin ocultat preguntes, sinó que aquesta és la línia pròpia de l'empresa que fa l'estudi, com es pot veure a la seva web: enquestes amb un nombre de preguntes limitat i amb informe escàs, per poder ajustar així els preus. En conseqüència, que a ningú li estranyi les projeccions de regidors: les han realitzat aplicant el vot directe declarat pels enquestats, sense poder assignar indecisos ni tenir en compte tendències, perquè no disposen del record de vot. Així ho han fet en l'enquesta d'Amposta, i així ho han fet a la de Tortosa. Amb una única i escandalosa excepció: ERC. Mentre en tots els casos la projecció que s'ha realitzat s'ajusta a l'única dada de què disposen els tècnics (la intenció de vot), que l'empresa trasllada sense manies a una projecció sobre vot emès, a Tortosa passa un fenomen paranormal. Curiosament, ERC creix un regidor menys del que correspon segons el vot directe i el projectat per l'empresa, i fins i tot s'atreveixen a deixar als republicans una "forquilla" de 2-3 regidors, quan en correspondrien 4 segons el vot que preveu el mateix estudi! Mentrestant, al PP li assignen directament un regidor més del que pertoca a la projecció de vot (podeu fer els càlculs a la següent web). Si qui ha decidit la projecció ha volgut tenir en compte el "vot ocult" del PP, per què han rebaixat 1-2 regidors a ERC (que tot i això creix!), i no a les altres opcions? Quin criteri s'ha utilitzat, si no compten amb una dada tant bàsica com el record de vot de 2003? Amb tot això, no volem dir que la projecció no s'acabi complint (no ho sap ningú), ni tampoc que hi hagi cap mala fe al respecte, però estaria bé que quan es fan enquestes, es facin més seriosament. Més que res, perquè no costa tant si s'hi posa una mica de voluntat.