16/5/07

Els immigrants ja són ciutadans... d'un altre Estat!

Com cada vegada que vénen eleccions, hi ha qui proposa que els immigrants tinguin drets de ciutadania. Però aquest plantejament és erroni d'entrada, perquè aquestes persones ja són ciutadans... d'un altre Estat! Per tant, els immigrants ja compten amb drets ciutadans, entre els quals el de vot, si és que aquest existeix en el seu país d'origen. I, si bé en el nostre país els dóna accés a tots els drets socials i laborals com a qualsevol, el que no s'ha d'oblidar és que el dret de vot està vinculat intrínsicament a la ciutadania (amb les extensions que s'estableixin per tractats internacionals). Per tant, aquells que reclamen el dret de vot als immigrants, han de recordar que aquests ciutadans ja tenen dret a votar als seus països i, si no són Estats democràtics, poden lluitar perquè se'ls reconegui com hem fet aquí des del segle XIX. Això, o bé esperar que compleixin els requisits per accedir a la nostra ciutadania, entre els quals se suposa un mínim d'integració social. A partir d'aquest moment és quan es convertiran en un ciutadà més del país d'acollida, un conciutadà com qualsevol altre, com ja han aconseguit molts antics nouvinguts.